Βιβλιοθήκη Ιωάννου Μεταξά
Βιβλιοθήκη Ιωάννου Μεταξά
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Η Συλλογή Ιωάννου Μεταξά με τους ταξινομικούς αριθμούς της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
[002 ΜΕΤ (αριθμός)] βρίσκεται σήμερα στο κτήριο του Καπνεργοστασίου της οδού Λένορμαν.
Ορισμένα Βιβλία ενώ υπάρχουν
στους καταλόγους παραλαβής τους από την Βουλή, δεν ανευρίσκονται σήμερα.
Ο κατάλογος που παραθέτουμε στην ιστοσελίδα
βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αυξηθεί με ορισμένες προσθήκες στο μέλλον.
Οι ενδείξεις: [χ.τ.] , [χ.ε], [χ.χ.] σημαίνουν χωρίς τόπο, χωρίς εκδότη και χωρίς χρόνο αντίστοιχα.
Το ίδιο ισχύει και στα λατινικά: [s.l.], [s.n.], [s.t.].
(Επιμέλεια Αθανασία Κριτσόβα)

Ζητούμε συγνώμη από τους αναγνώστες διότι στις αναγραφές δεν εφαρμόστηκε για τεχνικούς λόγους το πολυτονικό σύστημα,
καθώς και ο τονισμός στους ξενόγλωσσους τίτλους.
> Τίτλοι Συλλογής.  Δωρεά Ιωάννου Π.Μεταξά
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
e-mail   |   Guest Book   |   Ερωτήσεις   |    Επίκαιρα
Return to English site
Greek titles
Foreign Titles