Ιωάννης Μεταξάς, 1871 - 1941
Ιωάννης Μεταξάς, 1871 - 1941
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
e-mail   |   Guest Book   |   Ερωτήσεις   |    Επίκαιρα
Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν τους σταθμούς στην ζωή του Ι. Μεταξά σε συνδυασμό με ορισμένα πολύ σημαντικά γεγονότα της ευρωπαικής ιστορίας,
χωρίς τα οποία δεν μπορεί να γίνει καμία ανάγνωση της δικής του σταδιοδρομίας
και των στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων του.
Πίνακες με σταθμούς στην ζωή του Ιωάννου Μεταξά 1871 -1941
1871 - 1890 ΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΩΓΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ
1890 - 1917 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
1917 - 1920 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ -1920 ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
1920 - 1936 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
1936 - 1941 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ