Creative Commons License
"Ιωάννης Μεταξάς" αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
 
Ε. Ο. Ν.
Ε. Ο. Ν.
Σε λόγο του της 25.10 1939 προς γονείς και διδασκάλους λέει ο Μεταξάς.
Ο γυμνασιάρχης ο οποίος είναι φαλαγγάρχης μπροστά στο παιδί, όταν είναι η φάλαγξ συγγεντρωμένη και είναι με την στολήν, δεν είναι πλέον ο γυμνασιάρχης, είναι ο σύντροφός των, ο οποίος φέρει την ίδιαν στολήν μαζί με τα παιδιά και οποίος τους δίδει όλη του την πείραν, ο οποίος τους δίδει όλην του την μάθησιν, την ζωήν του, ο οποίος μαζί με αυτά είναι ένας σύντροφος ανώτερου ποιού, ανωτέρας μορφώσεως...
Όσοι κατακρίνουν την Νεολαία ξεχνούν και αυτή την λεπτομέρεια που αναπτύσει στην ομιλία του ο Ιωάννης Μεταξάς
....Από τα 100 παιδιά που ετελείωσαν το δημοτικόν σχολείον τα 10 μόνον πηγαίνουν ες την μέσην εκπαίδευσιν. Τι γίνονται τα 90 παιδιά από τα 100; To σχολείον δεν τά έχει. Τι θα γίνου αυτά;  Εφυγαν από το σχολείον περίπου 12-13 ετών. Εως ότου τα παραλάβει ο στρατός στο 20ον 21ον έτος τι θα γίνουν ; Ποιος θα τα προσέξει; Τίνων κακών αισθημάτων θα γίνουν λεία;
Χαιρετισμός - Σύμβολα - Στολή
Χαιρετισμός - Σύμβολα - Στολή
Ο Xαιρετισμός της Νεολαίας ήταν ο χαιρετισμός των αρχαίων Σπαρτιατών, με την ανύψωση του δεξιού χεριού τεταμένου στο ύψος των ώμων.
Ο Ι. Μεταξάς ποτέ δεν χαιρετούσε με αυτόν τον τρόπο. Ο συνηθισμένος του τρόπος χαιρετισμού προς όλους ήταν να ανασηκώνει ελαφρά το καπέλο του, όπως ήταν ο χαιρετισμός μεταξύ των πολιτών εκείνης της εποχής. Ο χαιρετισμός της Νεολαίας έχει κατακριθεί γιατί θύμιζε τον χαιρετισμό της Φασιστικής νεολαίας του Μουσολίνι. Για την ακρίβεια οι Ιταλοί αντέγραψαν τον χαιρετισμό τους από την στην αρχαία Ρώμη και τη Ρωμαική Respublica. Αντίστοιχα  η νεολαία του Χίτλερ αντέγραψε τον χαιρετισμό από το κόμμα του εθνικού σοσιαλισμού, το λεγόμενο "Bellamy Salute" γνωστό απο τον σοσιαλιστή Αμερικανό Πάστορα Μπέλλαμυ.1787-1934. Ο χαιρετισμός αυτός συνηθιζόταν στα κρατικά σχολεία της Αμερική ως χαιρετισμός της σημαίας και σε ότι αντιπροσώπευε το κράτος. Ο Ρούσβελτ αντικατέστησε αυτόν τον χαιρετισμό αργότερα με την κάμψη του δεξιού χεριού προς το στήθος, ώστε να ακουμπά στη θέση της καρδιάς.
To Σύμβολο της Ε.Ο.Ν ήταν ο διπλούς πέλεκυς, το σύμβολο της αρχαίας Κρήτης.
Ένα δάφνινο στεφάνι τον περιέβαλε με το βασιλικό στέμμα στη κορυφή του στεφανιού. Οι σημαίες της Νεολαίας είχαν επίσης το αυτό σύμβολο. Ο διπλούς πέλεκυς βρισκόταν επίσης σε διάφορα σημεία της στολής όπως ήταν η ζώνη και το δίκοχο.
Η Στολή, με χρώμα βαθύ γαλάζιο και λευκό, αποτελούσε ένα από τα στοιχεία της οργάνωσης που βοηθούσε στο να δημιουργηθεί η απόλυτη ισότητα πλουσίων και φτωχών. Σε λόγο προς εκδρομείς της Ε.Ο.Ν, την  2α Ιουνίου 1940, τονίζει ο Ι.Μεταξάς. Και το παιδί του μεγαλύτερου πλούσιου και το εργαζόμενο παιδί, φορεί την ίδια στολή και είναι μαζί πλάι  πλάι και αξίζουν το ίδιο κι όποιος από τους δύο είναι ο ικανώτερος αυτός θα πάει μπροστά.  Η στολή προφυλάσσει τον φέροντα και επιβάλει σεβασμό και σε αυτόν που την φέρει και σε αυτόν που την αντικρίζει. Δίνει επίσης το συναίσθημα της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης και υπενθυμίζει τον όρκο.
Χαιρετισμός
στον 'Αγνωστο Στρατιώτη
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Ορισμένοι γονείς ενοχλήθηκαν για το θάρρος και τις πρωτοβουλίες που έπαιρναν τα παιδιά τους και κυρίως τα κορίτσια. Σε μία κοινωνία που τα κορίτσια σχεδόν δεν έβγαιναν στον δρόμο μόνα τους, ξαφνικά τα είδαν να αποκτούν προσωπικότητα και ισότητα με τα αγόρια και ίσες δυνατότητες δράσης, αποκτούν το θάρρος να έχουν γνώμη.
Λαμβανομένου υπ' όψιν του ελαχίστου χρόνου προετοιμασίας, ιδίως των στελεχών, η Ε.Ο.Ν λειτούργησε με αξιοθαύμαστη επιτυχία, και στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας ομάδων, κατασκηνώσεων, μορφωτικών εκδηλώσεων κλπ. και στο έργο της προ του πολεμου και κατά την διάρκεια του πολέμου, προ και μετά τον θάνατο του Μεταξά, αφού τα μέλη της παρήγαν πλούσιο έργο και πολυδιάστατο. Λάθη μπορεί να έγιναν στην οργάνωση και σε επιμέρους εκδηλώσεις, όπως είναι φυσικό για μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες υπευθύνους και 1.500.000 μέλη, που οργανώθηκαν εκ του μηδενός  σε ελάχιστο         
χρόνο.  Αλλά αυτά τα λάθη είναι μηδαμινά και δεν προσδιορίζουν ή χαρακτηρίζουν τους σκοπούς και το τελικό θετικό αποτέλεσμα.

Ένα μέρος του αρχείου της Νεολαίας, αποτελούμενο από 30.000 σελίδες, όσα έμειναν στα χέρια της Λουκίας Μεταξά, κατετέθησαν στα ΓΑΚ και είναι προσιτά στο κοινό. Στο Αρχείο αυτό βρίσκει κανείς 2000 σελίδες, αναφορές λεπτομερείς από όλη την Ελλάδα για τις εθελοντικές προσφορές και τα έργα της Ε.Ο.Ν. κατά τον πόλεμο.

Η Ε.Ο.Ν. κρίθηκε σκληρά και κατακρίθηκε άδικα επανειλημμένα, και στη σύγχρονη βιβλιογραφία ιδιαίτερα. Αν δεν θεωρηθεί ως μέτρο κοινωνικής εκπαίδευσης, συνοχής, προσφοράς, και ετοιμασίας για τον πόλεμο δεν έχει καμία λογική η ύπαρξη της όπως και το τεράστιο έργο της οργάνωσης της και της οικονομικής επιβάρυνσης. Ο Μεταξάς δεν θα είχε λόγο να την είχε δημιουργήσει..
Παραμονές του B Παγκοσμίου Πολέμου η Θωμαή Πρωΐου όπως όλα τα παιδιά είναι γραμμένη στην ΕΟΝ της ΄Ανδρου και τώρα θυμάται τα γεγονότα του πολέμου
https://youtu.be/iZqSLhCFnZU
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου