Creative Commons License
"Ιωάννης Μεταξάς" αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
 
Ε. Ο. Ν.
Ε. Ο. Ν.
ΑΡΧΗΓΟΙ.
Γενικός  Αρχηγός της Ε.Ο.Ν. ήταν η Α.Β.Υ ο Διάδοχος του Θρόνου.


Γενικός Επιθεωρητής της Ε.Ο.Ν. ήταν ο Αρχηγός της Κυβερνήσεως.

Κυβερνητικός επίτροπος ήταν ο Αλέκος Κανελλόπουλος.
 

Aρχηγός των γυναικών ήταν η Λουκία Μεταξά.

Μέλη από 8-14 ετών ήταν οι Σκαπανείς.

Μέλη από 14 ετών και άνω ήταν οι Φαλαγγίται.

Οι σπουδασταί των Ανωτάτων Ιδρυμάτων αποτελούσαν την Δ.Α.Σ, Διοίκησιν Ανωτάτων Σχολών.

Η Νεολαία άρχισε με αυθόρμητη συμμετοχή σαν οργάνωση νέων, που μετά δύο χρόνια διαμορφώθηκε υπό την κρατική εποπτεία και κατεύθυνση.

Ως Υπουργός  Παιδείας ο Ι. Μεταξάς, από την 29 Νοεμβρίου 1938, εργάστηκε ο ίδιος για να στηρίξει την Ε.Ο.Ν με συγκεκριμένα έργα ξεκινώντας από τη βάση, τα πρώτα βήματα των μαθητών. Στο λόγο του στο Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει την σπουδαιότητα που αποδίδει στο έργον του,  στον θεσμό της Ε.Ο.Ν, την οποίαν συνδέει με το σχολείο, ώστε να αλληλοσυμπληρούνται.
Λόγος προς γονείς και διδασκάλους. 25 Οκτωβρίου 1939 ...Η οικογένεια κάνει ανθρώπους, το σχολείον κάμνει ανθρώπους πνευματικούς, μορφωμένους πνευματικώς. Η Ε.Ο.Ν κάμνει ανθρώπους αγωνιστικούς προορισμένους δια τον αγώνα, δια παντός είδους αγώνα.

«Δι ένα Εθνος μικρόν και ολιγάριθμον, όπως είναι η Ελλάς, η Εθνική υπερηφάνεια είναι το πρώτιστον καθήκον», είπε ο Ι. Μεταξάς σε λόγο του στην Δημητσάνα στις 17 Μαίου 1938. Αυτή την υπερηφάνεια θέλει να πλάσει με θετικά βήματα, έργα και όχι μόνο με λόγια, οδηγώντας με εργασία, αλληλεγγύη, ισότητα, ομαδικό πνεύμα και πειθαρχία τα παιδιά και τους νέους, τα μέλη της ΕΟΝ, στην Αναγέννηση της Ελλάδος, με το σύνθημα «ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΝΕΑ ».
«Αλλά δεν φθάνει ο ενθουσιασμός. Για να ολοκληρωθή αυτή η νίκη και για να σταθήτε στο ύψος της μεγάλης σας αποστολής, πρέπει να αυτοπειθαρχήσθε».

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Σκαπανείς, Σκαπάνισσες, Φαλγγίτες και Φαλαγγίτισσες
θέλω από τώρα να σας βάλω μέσα εις το μυαλό όλων των αγοριών και των κοριτσιών της Ελλάδος, όπου θα γίνετε μεθαύριον οι πολίται και αι πολίτισσαι ότι είσθε μεταξύ σας ίσοι και ίσαι και ότι είσαστε συγχρόνως αλληλέγγυοι. Δηλαδή οποιοσδήποτε από εσάς που είναι ευτυχισμένος είναι συγχρόνως υπεύθυνος δια την δυστυχίαν του άλλου και έχει την υποχρέωσιν, την δυστυχίαν του άλλου να την ανακουφίση
Συνθήματα που απευθύνονταν στη Νεολαία όπως και τα συνθήματα της 4ης Αυγούστου τα περισσότερα από τα οποία δημιουργήθηκαν με την προοπτική του πολέμου, επαναλαμβάνονται και διαδίδονται με πολλούς τρόπους, προφορικούς και γραπτούς. Πόλλά βρίσκονται μέσα στο περιοδικό Νεολαία σε ιδιαίτερο πλαίσιο, άλλα πάνω σε τετράδια, σε ημερολόγια, σε πόστερ, σε περιοδικά, σε ταχυδρομικά δελτάρια ακόμα και σε βιβλιάρια τραπεζικά,   ώστε να καταστούν μέρος του τρόπου σκέψεως των ανθρώπων όλων των ηλικιών εκείνης της εποχής. Στη Ε.Ο.Ν  διαχέονται και με διδασκαλία, κυρίως με την δημιουργία εμπειριών, όπως η πειθαρχία, η πρωτοβουλία, και η αλλυλεγγύη. Ορισμένα εκφράζονται με εικαστικούς τρόπους, σε πανελλήνιες εκθέσεις, με θεατρικές παραστασεις,  η αισιοδοξία με τραγούδια, χαρά και παιγνίδια. Οι ιστορικοί, που κακώς τα ονομάζουν προπαγάνδα, προφανώς αγνοούν το γεγονός του πολέμου, που ήδη απο την 1η Σεπτεμβρίου 1939 έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη.
Προφορικά συνθήματα πηγάζουν από την προσωπική επαφή του Ι. Μεταξά προς την Ε.Ο.Ν, προς απλά μέλη ή βαθμοφόρους,  και ακούγονται μέσα από τους λόγους του, στις διάφορες συγκεντρώσεις. Ορισμένα καταλήγουν να είναι και στο ραδιόφωνο.Πχ.
* Η καλλιέργεια της ελληνικής γής στον ανώτατο βαθμό αποτελεί για τον καθένα και την καθεμία από σας εθνικό καθήκον, όμοιο με καθήκον του στρατιώτου εγκύκλιος προς άπαντα τα μέλη της Ε.Ο.Ν (10.9.39)
* Εγκύκλιος προς όλας τας αρχάς, ...Ούτε σπιθαμή γής δεν επιτρέπεται να μείνει ακαλλιέργητος,ούτε χώρος αυλής να μείνει χωρίς να παράγει κάτι.

Ιδιαίτερη σημασία έδινε στο θέμα της υγείας και υγιεινής διαβίωσης, της υγείας στο σώμα και στο πνεύμα και στην αισιοδοξία.
Θέλω να φροντίζετε όλοι σας, ώστε να έχετε γερά σώματα, δυνατά μυαλά και γενναία ψυχή, κι έτσι να είσαστε έτοιμοι και έτοιμες να αντιμετωπίσετε όλες τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες θα σας έλθουν, είτε αυτές είναι δυσκολίες γενικές, σαν αυτές οι οποίες παραδέρνουν την ανθρωπότητα σήμερον, είτε αυτές είναι δυσκολίες ατομικές, με ενθουσιασμό, με το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία, διότι οι γκρινιάρηδες άνθρωποι δεν πάνε ποτέ μπροστά....Δεν είναι  ο πλούτος που δίνει την ευτυχίαν Τονίζει σε λόγο του, στη Λέσχη εργαζομένου κοριτσιού, στις 24 Οκτωβρίου 1939.
Αρχηγοί - Συνθήματα
Αρχηγοί - Συνθήματα
Φωτο: Η Α.Β.Υ. Παύλος - Ο Ι.Μεταξας με τον Α.Κανελλόπουλο -  Η Λουκία Μεταξά, Ι.Μεταξά και Α.Κανελλόπουλο
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
22 Οκτωβρίου 2009
Ομιλία της Ιωάννας Φωκά-Μεταξά στο Λύκειο Ελληνίδων: 
Ιωάννης Μεταξάς:  «Θα νικήσωμεν !  αλλά δια τους Eλληνας Υπέρ την Νίκη η Δόξα»
Συνθήματα του Ιωάννη Μεταξά και η ηθική προετοιμασία του πολέμου.
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου