Ιωάννης Μεταξάς - Αρχείο
Ιωάννης Μεταξάς - Αρχείο
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Η Ιστορία του Ιωάννη Μεταξά καλύπτει περίπου μισό αιώνα ελληνικής ιστορίας.
Το προσωπικό Αρχείο του Ιωάννη Π. Μεταξά, Εθνικού Κυβερνήτου 1936-1941, που βρέθηκε κατά το θάνατό του στο σπίτι του, έχει διασωθεί και παραδοθεί ως δωρεά από την οικογένειά του, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), στις 27 Μαρτίου 1971, αφού συμπληρώθηκε η έκδοση του
Ημερολογίου το 1964. Φυλάσσεται δε με τα στοιχεία: Μικρές Συλλογές Κ 065. Η παράδοση έγινε από τη Λουκία Ιωάννου Μεταξά, η οποία παρέδωσε επίσης το Αρχείο της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.), καθώς  και το Αρχείο της αντιστασιακής κατά των Γερμανών, αμιγώς γυναικείας οργανώσεως «ΣΠΙΘΑ»,  που ιδρύθηκε από την Λουκία Μεταξά και μέλη της Ε.Ο.Ν, όταν η Κυβέρνηση Τσολάκογλου κατήργησε με νόμο την λειτουργία της Ε.Ο.Ν.

Το προσωπικό αρχείο του Ιωάννη Μεταξά αποτελείται από 130 φακέλους , 30.000 σελίδες περίπου. Ο κατάλογος καταγράφηκε από την υπηρεσία των ΓΑΚ, σε συνεργασία με την Λουκία Μεταξά. Το Αρχείο δεν καλύπτει όλη τη ζωή του Ιωάννου Μεταξά, γιατί μέρος του, προ του 1917 χάθηκε κατά τα χρόνια της Εξορίας του στην Κορσική  (1917-1920). Στα Γ.Α.Κ. δεν έχει γίνει ακόμα επιστημονική αρχειακή καταγραφή και περιγραφή. Σε έρευνα που έγινε το 2005 από την εγγονή του, Ιωάννα Φωκά-Μεταξά, ορισμένοι φάκελοι απουσίαζαν. Το γεγονός αυτό ώθησε την κα Ιωάννα Φωκά-Μεταξά  να ζητήσει από την Εφορεία των Γ.Α.Κ. την άδεια και να χρηματοδοτήση η ίδια την μικροφωτογράφιση και ψηφιοποίηση και των τριών αρχείων.

Την 11 Νοεμβρίου 2010, παραδόθηκαν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους η μικροφωτογραφική (φιλμ) και η ψηφιακή μορφή τους, δωρεά από την κα Ιωάννα Φωκά-Μεταξά, προς τα Γ.Α.Κ. προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα. 

Πάσα χρήση του αρχειακού υλικού των ΓΑΚ οφείλει να αναφέρει την πηγή του.

Ο Φάκελλος Νο. 10, του Αρχείου του Ιωάννη Μεταξά αναφέρει:
Φάκελλος περιέχων χειρόγραφον έκθεσιν «του Μέλλοντος Συντάγματος».

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία μαρτυρία, για το ότι ο Μεταξάς έκανε σκέψεις για την διαδοχή του και μάλιστα με κάποια συγκεκριμένη μορφή πολιτεύματος που θα ήταν καταλληλότερο, κατά την κρίση του, για τα ελληνικά δεδομένα.
Η υπαγόρευση του κειμένου έγινε στις 19 Δεκεμβρίου του 1940, όταν ο ελληνικός στρατός ήταν πλέον μέσα στο Αλβανικό έδαφος, ένα μήνα μετά την κατάληψη της Κορυτσάς, την 22α Νοεμβρίου 1940.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, όπως αναφέρεται στην έκδοση: 
(Ιωάννη Μεταξά- Το Προσωπικό του Ημερολόγιο. τόμος 4ος σελ.862-866).
Η εργασία αυτή ήταν γνωστή σε μερικά πρόσωπα, με τα οποία ο Ι. Μεταξάς συζητούσε σχετικά με τις σκέψεις του, καθώς και  με την Α.Μ. τον Βασιλέα, ο οποίος  ζήτησε να Του παραδοθή το κείμενο, λίγες μέρες μετά το θάνατό του Ι. Μεταξά.
Η τότε πολεμική κατάστασις και η ξένη κατοχή ματαίωσαν και την επίδοση και την δημοσίευση της εργασίας αυτής μέχρι το 1944. Στον Βασιλέα επιδόθηκε κατά την επιστροφή Του στην Ελλάδα, μετά το δημοψήφισμα.
(Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες καλούνται να επικοινωνούν με τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας αν επιθυμούν να συμβάλλουν
με κείμενά τους ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με την ιστορία του Ιωάννη Μεταξά).
Αρχειακό υλικό που αφορά το προσωπικό του έργο, υπάρχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών αφού ήταν ο ίδιος Υπουργός, από το 1936-1941και στο Παιδείας αφού και εκεί ήταν Υπουργός από το 1938 και ως το τέλος της ζωής του.

Αρχεία επίσης να έχουν διατηρηθεί και στα Αρχεία του Στρατού και σε ανάλογα άλλα Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία, όπου έχουν κατατεθεί τα Αρχεία των Υπουργών της 4ης Αυγούστου, όπως είναι του προσωπικού του φίλου και Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών, Θεολόγου Νικολούδη, που βρίσκεται μαζί με άλλα στο Ε.Λ.Ι.Α. -  Μ.Ι.Ε.Τ..

Αρχεία και επιστολές σχετικά με τον ίδιο και τους συνεργάτες και Υπουργούς του, πρέπει ακόμα να βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. 

Στα Αρχεία των Ευρωπαικών  κρατών δεν έχει γίνει ακόμα ικανοποιητική έρευνα, ούτε στα  Τουρκικά και στα άλλα βαλκανικά κράτη, εξ' όσων γνωρίζω.
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca