Ιωάννης Μεταξάς - Δημοσιεύματα
Ιωάννης Μεταξάς - Δημοσιεύματα
Creative Commons License
"Ιωάννης Μεταξάς" αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Ο Εθνικός Διχασμός
«Καθημερινή»
«Ελεύθερο Βήμα»
"Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού", Εκδόσεις Κυρομάνος
"Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού", Εκδόσεις Κυρομάνος
Η αρθρογραφία στο Ελεύθερον Βήμα και στην Καθημερινή Ε.Βενιζέλου- Ι.Μεταξά αντιστοίχως, έχει δημοσιευθεί επανειλημμένα σαν τόμος με τον τίτλο «Ιστορία του Εθνικού Διχασμού 1915-1935». Η πρώτη έκδοση έγινε το 1935,Εκδοσις «Καθημερινής», Αθήνα 1935,  και περιείχε μόνο τα άρθρα του Ιωάννη Μεταξά και ιστορικά σχόλια. Επρόκειτο δε να δημοσιευθεί και η αρθρογραφία του Βενιζέλου ως παράρτημα, πράγμα το οποίο έγινε αδύνατο μετά την έκρηξη του Κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935.  

Το 1953 επανεκδόθηκε από το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Κύρηκα, με όλη την αρθρογραφία Βενιζέλου-Μεταξά και φωτογραφίες. Στον Πρόλογό του αναφέρει:  «Το βιβλίο αυτό εγράφη από τους Ελευθέριον Βενιζέλον και Ιωάννην Μεταξάν και αναφέρεται εις τα γεγονότα και τους λόγους που ωδήγησαν εις τον εθνικόν Διχασμόν του 1915, τον επί μίαν ολόκληρον εικοσαετίαν, συγκλονίσαντα εκ θεμελίων την Ελλάδα. Εις την πραγματικότητα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ησχολήθησαν με την συγγραφήν του βιβλίου. Περιεπλάκησαν όμως περί το τέλος του 1934 (Οκτώβριος) εις μία δραματικήν  από των στηλών του Τύπου μονομαχίαν, με την δημοσίευσιν αποκαλυπτικών περί του Διχασμού άρθρων τα οποία όμως είναι αυτά καθ' εαυτά σελίδες της συγχρόνου Ιστορίας μας».

Από το 1994 και εφ'εξής  Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού εκδίδεται  από τον Εκδοτικό Οίκο Κυρομάνος της Θεσσαλονίκης, της οποίας παρουσιάζουμε την ψηφιακή μορφή σε pdf, με άδεια του εκδότου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την διευκόλυνση.
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca